MENU

Pondelok 30. 11. 2015
Počet návštev: 1404131

Vitajte na stránkach našej školy

Novinky

 • Rodičovské združenie

  Oznamujeme rodičom našich žiakov, že dňa 26.11.2015 od 15,30 do 17,00 hod. sa uskutočnia triedne alebo konzultačné schôdzky rodičovského združenia.

  Rodičia žiakov 9.ročníka majú spoločné stretnutie o 17,00 hod. v multimediálnej učebni, kde im bude sprostredkované stretnutie s výchovnou poradkyňou (informácie o prihláškach) a so zástupcami niektorých stredných škôl.

 • Testovanie 5

   

  Oznamujeme rodičom žiakov 5. ročníka,

  že dňa 25. novembra 2015 (streda) sa uskutoční celoslovenské Testovanie 5 – 2015 pre žiakov 5. ročníka. Testovanie bude realizované Národným ústavom certifikovaných meraní  vzdelávania v zmysle zákona č. 245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní a vyhlášky MŠ SR č. 320/2008 Z.z. o základnej škole. Žiaci vypracujú dva testy – z matematiky (30úloh) – 60 minút, zo slovenského jazyka a literatúry (30 úloh) – 60 minút. Príchod žiakov do školy v deň testovania je o 7,45 hod. Testovanie začne o 8,00 hod. a ukončí sa o 11,10 hod. Po ukončení testovania odchádzajú žiaci domov. Výsledky testovania by mali byť známe v decembri 2015.

 • Deň zdravia - učiteľská kvapka krvi

  Vážení rodičia,

  naši učitelia sa pripojili k iniciatíve učiteľov: Deň zdravia – učiteľská kvapka krvi, ktorá sa bude konať dňa 19.11.2015 vo štvrtok. Keďže riaditeľstvo školy nemôže zabezpečiť riadny chod školy, riaditeľka školy vyhlasuje na tento deň riaditeľské voľno. V tento deň je škola zatvorená, ŠKD nebude v prevádzke a žiaci budú hromadne odhlásení z obeda v ŠJ.

Novinky

Kontakt

 • Základná škola Ul. Aurela Stodolu 03601 Martin
  Ulica Aurela Stodolu 60, 03 601 Martin
 • škola : 043 4276850
  školská jedáleň : 043 4277703
  telocvičňa : 043 4301200

Fotogaléria